Groen Gas Gelderland

Welkom op de website van Groen Gas Gelderland.
Op deze website vind u de informatie over ons Groen Gas project.

INFORMATIE

Stacks Image 310
17 juni 2017
Aanvullende maatregelen tegen geur overlast
 
Even geleden hebben we met de opstart van onze groen gas installatie en de bijbehorende luchtwasser problemen gehad en daardoor in de omgeving geuroverlast veroorzaakt. De luchtwasser is een installatie opgebouwd uit serie (biologische) filters die de geur afvangen voordat deze naar buiten gaat.
Door onszelf en de leverancier van de luchtwasser is sindsdien hard gewerkt om deze installatie op orde te krijgen.
Begin van afgelopen week leek het tij gekeerd en was de geuroverlast enorm aan het afnemen. Echter sinds gisteren (vrijdag 16 juni) is het weer langzaam verergerd. We vinden dit onacceptabel!
Hedenmorgen nemen we ingrijpende maatregelen waarvan we verwachten dat de productie van geur spoedig significant gaat afnemen. Gelijktijdig blijven wij werken aan de werking van de luchtwasser zodat deze meer geur kan verwijderen. Wij werken hiermee aan structurele oplossingen.
 
namens management en directie Groen Gas Gelderland.
 
Ab Emmerzaal
 

Groen Gas Gelderland BV start bouw groen gas fabriek

(Citaten uit diverse persberichten, April 2016)

Groen Gas Gelderland gaat vanaf begin 2017 bijna zeven miljoen m3 groen gas per jaar produceren uit vooral mest en gras. Nu de financiering van Groen Gas Gelderland (GGG) een feit is kan de bouw van de grootschalige vergistingsinstallatie spoedig beginnen.


FOTO’S

Groen Gas Gelderland

Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen

Groen Gas Gelderland (GGG) is een samenwerking tussen Holding BEB BV, Biogas Holding BV (een dochter van ENGIE; voorheen GDF SUEZ), en Biogas Plus BV. De bouw van de vergister is mogelijk door een akkoord dat deze partijen hebben gesloten over financiering van het project met de Rabobank Oost Betuwe en PPM Oost; deze laatste is beheerder van het innovatie- en investeringsfonds Gelderland (IEG).
Aan de bouw van de grote biomassa vergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden) in het Gelderse Bemmel, gemeente Lingewaard, wordt nog in april begonnen.
Groen gas Gelderland, voorheen bekend als Bio Energie Bergerden, zal op jaarbasis 72.000 ton biomassa innemen; Naast (ingedikte) mest en gras worden bijproducten uit de agrarische industrie benut. Daaruit produceert GGG naa voorbewerking dorr middel van een vergistingsproces biogas, waaruit dan het groen gas wordt gewonnen. Uiteindelijk zal 6,9 miljoen m3 groen gas wordt ingevoerd in het regionale aardgasnet.
De productie is vergelijkbaar met een volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners. De CO2-reductie komt overeen met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen; een bos van ruim 13 vierkante kilometer.
“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland”, stelt directeur Marius Prins van Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost).


Groen Gas Gelderland

Moderne biomassa vergistingsinstallatie

Het project Groen Gas Gelderland wordt gebouwd in samenwerking met het in deze technologie gespecialiseerde bedrijf Biogas Plus. Dit bedrijf heeft veel ervaring met design, bouw en exploitatie van biomassa vergistingsinstallaties.

“Als onze installatie beging 2017 gereed is kunnen we groen gas van de vereiste hoge kwalitiet produceren”, zegt Groen Gas Gelderland-directeur Ab Emmerzaal. “Ons groen gas moet minimaal voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als het aardgas uit Slochteren.”
Ook voor de afzet van de reststoffen, met daarin minerale meststoffen als stikstof en fosfaat, heeft GGG een deal gesloten.
GGG huldigt het principe dat afval niet bestaat, stelt Emmerzaal, samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van de biomassa vergistingsinstallatie.

“Groen Gas Gelderland is een innovatief project dat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van onze regio”, aldus Peter Waterman, directievoorzitter van Rabobank Oost Betuwe. “We zijn er trots op dat we dit project in goede onderlinge samenwerking met de betrokken partijen kunnen gaan realiseren”.

GGG verwacht in operatie ongeveer zeven medewerkers nodig te hebben om de exploitatie uit te voeren. Daarnaast zijn meerdere toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in de groen gas keten werkzaam.

VIDEO & TIME LAPSE

Stacks Image 490
Video

Start Gasfabriek Groen Gas Gelderland

Een video van de lokatie waar Groen Gas Gelderland de installatie gaat realiseren.

PARTNERS


Over de partners in dit project

Bio Energie Bergerden
Ab Emmerzaal is samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van het project onder de naam Bio Energie Bergerden. In de loop van 2015 is de naam van het project gewijzigd in Groen Gas Gelderland, waarin Engie en Biogas Plus nu participeren. De initiatiefnemers: “We zijn blij dat onze investeerders in ons geloven en we na meerdere jaren nu onze plannen kunnen realiseren.”

ENGIE (voorheen GDF SUEZ) is een mondiaal opererend energiebedrijf met de ambitie om leider in de energietransitie te worden. Deze onderneming richt zich daartoe in Nederland met name op hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie en natuurlijk groen gas.
ENGIE ondersteunt het nationaal Energieakkoord en ziet hierin o.a. mogelijkheden voor investeringen in moderne efficiënte biomassa vergisting installaties.
ENGIE wil de opgedane ervaring in GGG mede toepassen op de “Groene Delta” van Nijmegen, op de plek waar de kolencentrale per 1 januari 2016 is gesloten.

Biogas Plus is expert op het gebeid van biogas productie en droging van de restproducten uit vergisting. Het bedrijf combineert uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologisch proces met een zeer ruime expertise op het gebied van de bijbehorende technologie.

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel in kansrijke bedrijven die bijdragen aan de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Met een totale fondsomvang onder beheer van ruim € 290 miljoen heeft PPM Oost geïnvesteerd in ruim 200 ondernemingen.

Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie. IEG is opgericht en gefinancierd door de provincie Gelderland met PPM Oost als fondsmanager.

Rabobank Oost Betuwe
De Rabobank staat als coöperatieve bank midden in de samenleving. Zij wil participeren in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van de gemeenschap.
Bio Gas Plus
ENGIE

Vragen?

TREED IN CONTACT MET ONS:

Stacks Image 564

Directeur: Ab Emmerzaal

Telefoon :
+31 6 5333 7568

Email:
mail@groengasgelderland.nl