Overname Groen Gas Gelderland

Sinds eind 2020 is Groen Gas Gelderland in handen van de Groen Gas Groep NL. Ellomay Capital is sindsdien het moederbedrijf van Groen Gas Gelderland. Groen Gas NL heeft jarenlange ervaring in het opwekken van groen gas op meerdere locaties in Nederland. Tijdens de overname bleek dat er meerdere keren overlast is veroorzaakt door Groen Gas Gelderland. Deels door opstartproblemen, maar deels ook door onvolledige voorzieningen. De nieuwe eigenaren hebben daarom besloten stevig te investeren in maatregelen om overlast te voorkomen.

Opslag Feedstock

Overkapping

Tijdens het lossen van stofgevoelige producten in de buitenlucht kan zichtbaar stof vrijkomen en zich door de wind gemakkelijk verspreiden. Om verspreiding van stof te voorkomen is daarom in 2021 een deel van de feedstock opslag overdekt. Daar kunnen vrachtwagens hun producten lossen met minimale invloed van de weersomstandigheden. Groen Gas Gelderland zou graag de volledige feedstock opslag overdekken om de emissie naar nul te brengen, echter laat het bestemmingsplan dit niet toe.

Mengkuil

Groen Gas Gelderland produceert groen gas door de vergisting van dierlijke mest en co-producten. Tijdens opslag en overslag kan er wat geur of stof vrijkomen. Dat is binnen acceptabele grenzen toegestaan, maar de omgevingsvergunning stelt strenge eisen aan de hoeveelheden. Om overlast door stof of geur te voorkomen, wordt continu gewerkt aan een lage emissie. Dit om negatieve impact op de gezondheid van de medewerkers en het woongenot van omwonenden te voorkomen. Afgelopen jaar is daarom enkele malen een mengkuil gemaakt, waarbij natte en droge producten gemengd worden opgeslagen. Door een juist vochtgehalte en het uitoefenen van druk middels aanrijden, ontstaat een zuurstofloos geconserveerd mengsel. Deze praktijk is ook gangbaar op landbouwbedrijven voor het conserveren van gras en mais.

Extra vloeistoftanks

Om meer buffercapaciteit te hebben en een groter aandeel vloeibare voeding te kunnen verwerken is in 2021 geïnvesteerd in extra tankopslag. In deze gesloten tanks kan vloeistof worden opgeslagen totdat het gebruikt wordt. Een tank was al vergund en is direct geplaatst. Een tweede tank is aangekocht en wordt geplaatst na definitief worden van de vergunning.